Stichting Destin Education Centre

Bestuur


A.C. Arondeus

Voorzitter


T.M. Berkvens

Penningmeester


M.J. Rubinstein:

Secretaris


O. Lakmaker

Algemeen Bestuurslid


P.J. Schoppink

Algemeen Bestuurslid

Doelstelling :

Het creëren van betaalbare en kwalitatief hoogstaand onderwijs in ontwikkelingslanden,
waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot Ghana en voorts alles wat daarmee in
de meest uitgebreide zin des woord verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Het RSIN van de stichting is: 856974523.

Alle bestuurders zijn onbezoldigd. Daarnaast wordt van de bestuurders nadrukkelijk verlangd
dat ze uiterste terughoudendheid betrachten in het declareren van onkosten.

Contact:

Tel : + 31 20-6239575

De Lairessestraat 109

1071 NX Amsterdam